Đăng chủ đề

Nơi trao đổi bàn luận - hợp tác làm ăn , nêu ra những ý tưởng và khởi sướng những ý tưởng làm ăn hay . Nghiêm cấm trao đổi những công việc phi pháp

Mã xác nhận: