Thông Báo BQT - Từ Thiện - Hỗ trợ khiếu nại

Thông Báo BQT Và Các sự kiện do BQT tổ chức

 1. Thông Báo BQT

  Thông báo từ ban quản trị chợ nam định tới các thành viên về quy định ...
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  63
  RSS
 2. Từ Thiện

  Khu vực giành cho các nhà hảo tâm cũng như các hoạt động từ thiện của forum. Chỉ giành riêng cho các hoạt động từ thiện tại Nam Định
  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  11
  RSS
 3. Hỗ trợ , Khiếu nại dịch vụ

  Nơi hỗ trợ khiếu nại các dịch vụ kém chất lượng ... qua đó tùy theo mức độ vi phạm mà BQT sẽ tước quyền kinh doanh của người đó trên namdinh365
  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  12
  RSS