Từ Thiện

Khu vực giành cho các nhà hảo tâm cũng như các hoạt động từ thiện của forum. Chỉ giành riêng cho các hoạt động từ thiện tại Nam Định