Nạp xu bằng thẻ cào

Selection refill pack

(Unlimited usage the time)

  • Hướng Dẫn Nạp Xu : http://namdinh365.com/threads/108/
    • Nếu bạn nhập sai ba lần liên tiếp, tài khoản của bạn sẽ không thể sử dụng phương pháp này trong 24 giờ tới..
    • Xu Tự động cộng vào tài khoản ngay sau khi thanh toán.
    • Nếu bạn không nhận được Xu vào tài khoản, xin vui lòng Liên Hệ . Hotline: 0919.895.489
    Accepting payment by bank card: