P5 : Covert file dxf sang pds và đổi thông tin chi tiết sau convert

ND: Mã tin: 3,445 - Lượt xem: 230 - Trả lời: 1

 1. chungchu

  chungchu - 28/9/17
  Đổi đuôi file và rập theo phong cách phân loại vải chính vải phối - keo
   
  Last edited by a moderator: 3/11/17
 2. nhây nhất nha`

  nhây nhất nha` - 28/9/17