Muốn gl,đổi chó con, để cho khác huyết thống .đổi 1 con chó con lấy 1 con chó phốc đực con chuẩn tí

ND: Mã tin: 4,261 - Lượt xem: 71 - Trả lời: 0

  1. chantudan

    chantudan - 2/7/18